СЪОБЩЕНИЕ

     На 29.11.2019 г. от 13:30 ч. в компютърната зала на ОУ „Хаджи Димитър“ ще се проведе събрание за избиране на членове за Обществен съвет към училището.

        Каним избраните в първия етап представители по класове да се включат в събранието, което ще протече при следния дневен ред:

  1. Запознаване с устройството, дейността и правомощията на Обществения съвет.
  2. Избор на членове на Обществения съвет.
  3. Избор на резервни членове на Обществения съвет.

СЪОБЩЕНИЕ

     На 05.12.2016 г. от 13:30 ч. ще се проведе събрание за избиране на членове за Обществен съвет към училището.

        Каним избраните в първия етап представители по класове да се включат в събранието, което ще протече при следния дневен ред:

  1. Запознаване с устройството, дейността и правомощията на Обществения съвет.
  2. Избор на членове на Обществения съвет.
  3. Избор на резервни членове на Обществения съвет.

Заповед на Директора за определяне състава на Обществения съвет

прочети повече тук