Нашето училище е основано през 1850 година от родолюбиви българи. В него с любов, търпение и ентусиазъм поколения учители са предавали своя опит на учениците.

Днес ОУ ”Хаджи Димитър” е защитено, средищно училище. В него се обучават ученици от четири съседни села – Гранитово, Мелница, Лесово и Вълча поляна.

Организацията на обучението е едносменна, целодневна, като е осигурено столово хранене (кетеринг).

 


ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ – Гранитово

Адрес: ул. „Георги Димитров“ No 10,
8740 Гранитово, Община Елхово, Област Ямбол,
Телефон: 0472 2238
Email: info-2831527@edu.mon.bg
Web: www.hd-granitovo.com