В училище е интересно!

Изпълнение на проект № BG-RRP-1.015-0492
„Изграждане на училищна STEM среда“

ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово, общ. Елхово, обл. Ямбол стартира изпълнение на проект № BG-RRP-1.015-0492 с наименование „Изграждане на училищна STEM среда в ОУ „Хаджи Димитър“, с. Гранитово, обл. Ямбол“ , финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“.

Главна цел на проекта : Основната цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците. В рамките на процедурата ще се изгради STEM център и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово, чрез доставка на оборудване, обзавеждане и ремонтни дейности. Целта е да се обособят нови пространства за учене от съвременен характер.

 Обща стойност: 181 800.00 лв., от които 181 800.00 лв. безвъзмездно финансиране.

Начало: 21.06.2024 г.
Край: 31.05.2026 г.

Новини по изпълнението на проекта

 


ОУ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ – Гранитово

Адрес: ул. „Георги Димитров“ No 10,
8740 Гранитово, Община Елхово, Област Ямбол,
Телефон: 0472 2238
Email: info-2831527@edu.mon.bg
Web: www.hd-granitovo.com