Забавни дейности

На 10.10.2023 г. участниците в групата проведоха своето първо занимание, запознаха се с планираните дейности и си припомниха правилата за безопасна работа в компютърния кабинет.
Едно от първите вълнуващи събития беше свързано с включването им в Европейската седмица на програмирането. На 13.10.2023 г. всички присъстващи се включиха в състезание – игра на тема „Играя и уча с Code.org“. Те направиха първи стъпки в блоковото програмиране и демонстрираха умения за следване на алгоритъм, откриване на последователност и отстраняване на грешки при подреждане на блокчета и разчитане на код. Най-добре се представиха Валентина Пашова – от 4. клас и Християна Димитрова – от 3. клас. За проявено компютърно мислене в направление Забавни дейности по програмиране, те бяха отличени със Сертификати.