Профил на купувача

вътрешни правила

fakt_obqd_11; fakt_zakuski_11; pl_obqd_11; pl_zak_11

fakt_obqd_12; fakt_zakuski_12; pl_obqd_12; pl_zak_12

fakt_obqd_1_2015; fakt_zakuski_1_2015; pl_obqd_1_2015; pl_zak_1_2015

fakt_obqd_2_ 2015; fakt_zakuski_2_2015; pl_obqd_2_2015; pl_zak_2_2015

fakt_obqd_3_2015; fakt_zakuski_3_2015; pl_obqd_3_2015; pl_zak_3_2015

fakt_obqd_4_2015;  fakt_zakuski_4_2015; … Прочети още

договор-обяди

договор-закуски

Протокол на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана“Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово за учебната 2014/2015г. по две обособени позиции: Позиция… Прочети още

Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ “Хаджи Димитър” с. Гранитово за учебната 2014/2015г. по две обособени позиции: Позиция №1: Доставка на топъл обяд за учениците от І до VІІІ клас на целодневна организация на учебния… Прочети още