Твоят час

На пети октомври в ОУ „Хаджи Димитър“ бяха представени резултатите от дейността на групите по проект „Твоят час“. Ученици, участвали в групи за дейности по интереси и за преодоляване на обучителни затруднения от 2016 до 2018 година, си припомниха и… Прочети още

Учениците от трети клас, участващи в проект  ,,Твоят час“,  от групата  ,,Обичам да чета и пиша“ по български език и литература, проведоха публична изява на 30.05.2 018 година с ръководител г-жа Гинка Христова. Гости на събитието… Прочети още

На 18.05.2018 г. учениците от група по математика с обучителни затруднения  V  клас при  ОУ „Хаджи Димитър“, с. Гранитово, участници в Проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,… Прочети още

Учениците от група по български език и литература при ОУ „Хаджи Димитър”, с. Гранитово, участници в Проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час… Прочети още

На 02.05.2018 г. учениците от група по български език и литература при ОУ „Хаджи Димитър”, с. Гранитово, участници в Проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и… Прочети още