Учебниците от І до VІІ клас се получават безплатно от училището в началото на учебната година.