2023 – 2024 учебна година

В основно училище „Хаджи Димитър“ с. Гранитово за поредна учебна година стартират дейности, свързани с организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Интересите бяха идентифицирани след проведено анкетно проучване.
След обобщаване на посочените желания, се сформираха клубове по интереси в следните тематични области: „Природни науки“, „Технологии“ и „Дигитална креативност“. Планираните дейности са свързани с развитието на важни умения: екологични, дигитални, изразяване чрез творчество и използване на различни технологии. По време на заниманията ще се формират нагласи за логическо и компютърно мислене, работа в екип, използване на съвременни технологии за разрешаване на проблеми, сътрудничество и развитие на въображението.
През 2023 – 2024 учебна година са сформирани 3 групи за занимания по интереси:
Клуб „Знай.Ко“ – за учениците от 3-4. клас, с ръководител г-жа Биляна Иванова;
Клуб „Арт – работилница“ – за учениците от 6-7. клас, с ръководител г-жа Величка Георгиева;
Клуб „Млади изследователи“ – за учениците от 5-6. клас, с ръководител г-жа Мариана Рашева.
В клуб за изобразително изкуство -„Изворче вълшебно“, към ОДК-Елхово, под ръководството на г-жа Румяна Павлова, се включиха ученици от втори и трети клас.

2022 – 2023 учебна година

В основно училище „Хаджи Димитър“ с. Гранитово за поредна година стартират дейности, свързани с организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Интересите бяха идентифицирани след проведено анкетно проучване.
След обобщаване на посочените желания, се сформираха клубове по интереси в следните тематични области: „Математика“, „Технологии“, „Дигитална креативност“ и „Спорт“. Планираните дейности са свързани с развитието на важни умения: математически, дигитални, изразяване чрез творчество и спорт. По време на заниманията ще се формират нагласи за  логическо мислене, работа в екип, използване на съвременните технологии, развитие на въображението и двигателна активност.
През 2022 – 2023 учебна година са сформирани 5 групи за занимания по интереси:
Клуб „Сръчни ръчички“ – за учениците от 2. клас, с ръководител г-жа Евдокия Атанасова;
Клуб „Забавна математика“ – за учениците от 3. клас, с ръководител г-жа Маргарита Динчева;
Клуб „Знай.Ко“ – за учениците от 5. клас, с ръководител г-жа Биляна Иванова;
Клуб „Арт – работилница“ – за учениците от 6. клас, с ръководител г-жа Величка Георгиева;
Секция „Футбол“ – за учениците от 7. клас, с ръководител г-н Петко Георгиев.