Отчет към 31.03.2024 г.

Отчет към 31.12.2023 г.

Отчет към 30.09.2023 г.

Отчет към 31.03.2023 г.

Отчет към 31.12.2022 г.

Отчет към 30.09.2022 г.

Отчет към 30.06.2022 г.

Отчет към 31.03.2022 г.

Отчет към 31.12.2021 г.

Отчет към 30.09.2021 г.

Отчет към 30.06. 2021 г.

Отчет към 31.03.2021 г.

Утвърден бюджет за 2021 година

Отчет към 31.12.2020 г.

Отчет към 30.09.2020 г.

Отчет към 30.06.2020 г.

Отчет към 31.03.2020 г.

Утвърден бюджет за 2020 г.

Отчет към 31.12.2019 година

Отчет към месец септември 2019 година

Отчет към 31.03.2019 г.

Бюджет за 2019 година

Отчет към месец юни 2018 г.

Отчет към месец март 2018 г.

Бюджет за 2018 година

Отчет към м. декември 2017 г.

Отчет за касово изпълнение по бюджета към 30.06.2017 г.

Изтегли отчет

Отчет за касово изпълнение по бюджета към 30.09.2016 г.

Изтегли отчет

Отчет към м. март 2016 г.

Изтегли отчет

Отчет за третото тримесечие на 2015 година
Изтегли отчет

Годишен отчет

Изтегли отчет

Бюджет за 2016 година

Изтегли бюджет