График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка за втория учебен срок на ученик от шести клас

Отвори графика от тук

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик от шести клас

Отвори графика от тук