Остават броени дни до началото на новата учебна година. Колективът на ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово очаква своите възпитаници на 15 септември от 9:00 часа в двора на училището за празнично тържество. Отпочиналите и украсени класни стаи ще отворят врати за осемдесет  ученици от първи до седми клас. Училището е образователен център за подрастващите, живеещи в населените места Гранитово, Лесово, Мелница и Вълча поляна. Те са поверени на грижите на 13 педагогически специалисти, които притежават необходимата квалификация и професионални качества, с които да формират знания и умения у учениците, отговарящи на съвременните изисквания. За пътуващите ученици е осигурен транспорт. Сформирани са четири групи за целодневна организация на учебния ден – две в начален и две в прогимназиален етап. Трима непедагогически специалисти осигуряват административното обслужване и поддържат чистотата в сградата и училищния двор. Ръководните функции са поверени на г-жа Веска Георгиева – директор на училището, която умело управлява цялостния образователен процес.