Европейската седмица на програмирането е инициатива за популяризиране на програмирането, решаването на проблеми и сътрудничество чрез развиване на ключови умения, свързани с компютърното мислене. Тази година седмицата се провежда от 7 до 22 октомври. През този период в ОУ „Хаджи Димитър“ се организираха и проведоха две събития, с които ученици от начален и прогимназиален етап се включиха в инициативата.
На 13 октомври участниците в група за занимания по интереси Клуб „Знай.Ко“ се включиха в състезание-игра на тема „Играя и уча с Code.org“. Те направиха първи стъпки в блоковото програмиране и демонстрираха умения за следване на алгоритъм, откриване на последователност и отстраняване на грешки при подреждане на блокчета и разчитане на код. Най-бързо се справиха с предизвикателствата Валентина Пашова от 4. клас и Християна Димитрова от 3. клас.
На 18 октомври с учениците от 5-7. клас се проведе беседа на тема „Същност и приложение на Chat GPT“. Гост на събитието беше Христо Иванов, ученик от 11 а клас в ПГ „Св. Климент Охридски“, гр. Елхово. Той запозна присъстващите с предимствата и недостатъците на Изкуствения интелект. Представените демонстрации предизвикаха интерес и провокираха въпроси от страна на аудиторията към Chat GPT. Най-активно в общуването с Изкуствения интелект се включиха Женя Динева от 6. клас.  Михаил Михайлов демонстрира възможностите на гласовия асистент Siri през мобилното си устройство. Най-активните получиха Сертификати за проявено компютърно мислене по време на инициативата.